Centrum för bastabinne


Ett litet men innehållsrikt arbetslivsmuseum som visar ett ändamålsenligt, livs levande forntidsarv som genom århundraden levt kvar i Ödenäs för fokets försörjning.
I fattiga bygder där åkermarken inte räckte till att försörja byns befolkning var det många orter som livnärde sig på olika hantverk.


I Ödenäs blev det bastabinne som nästan hela befolkningen ägnade sig åt.

Hela familjen hjälptes åt att binna (binda) kassar till försäljning. 


Man kunde själv åka på marknader och sälja sin slöjd. Eller sälja till uppköpare eller kanske vanligast lämna slöjdvaror till de lokala affärerna i utbyte mot livsmedel. Byteshandel - inga kontanter.

Nu finns det äntligen en bok som innehåller allt du kan tänkas vilja veta om bastabinne.


Ödenäs och bastabinnet - från gran till sillakass


den finns att köpa hos förlaget bod.se

hos bokus.com eller adlibris.com
Du kan också läsa boktipset från Joakim Lilja, hemslöjdskonsulent i Vgr, i tidskriften Till handa 

Röster om Ödenäs och bastabinnet - från gran till sillakass


Friedrike Roedenbeck, Kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor:

"Boken presenterar historik, etymologi, materialanvändning, teknik, produkter och inte minst slöjdarna, kunskapsbärarna. Ett mycket intressant exempel på hur människor med djup materialförståelse, kunskap om alla olika moment i beredning och bindning skapat hållbara redskap med ett brett användningsområde. 2014 publicerades förteckningen Bastabinne i Ödenäs som en av de allra första på den svenska Unescolistan över immateriella kulturarv."Torbjörn Lindström, Enhetschef Konst och Slöjd, Förvaltningen för kulturutveckling, Västra Götalandsregionen:

"Tänk att man kan tvinna trä, binda, fläta och tillverka kassar, korgar, mattor och andra användbara saker. Att denna kunskap utvecklats och förts vidare i generationer på en plats omgiven av skog och människor lärt sig att använda speciella utvalda granar till detta är fascinerande och ett viktigt kulturarv. Kersti har samlat allt som finns att veta om bastabinne. Mycket läsvärt."Fredrik Svanberg, chef för kulturhistoriska avdelningen på Nordiska museet:

"Kersti Ingeborn har gjort en värdefull sammanställning av många fakta i ämnet. Det vill jag gratulera till och det är värdefullt att Nordiska museets material kommer ut och sprids i den här formen."Knut Östgård, senior hemslöjdskonsulent  Västra Götaland:

"Kersti Ingeborn har rötter i Ödenäs, en bygd där bastabinnet har en stark tradition. Hon har följt inte bara sin släkts arbete med detta hantverk utan också andra utövare i bygden. Kersti har forskat i bastabinnets historia och funnit, att dess tradition kan härledas långt bak i tiden. Bastabinnet har också utövats i andra delar av Sverige samt i utlandet."