Centrum för bastabinne


Ett litet men innehållsrikt arbetslivsmuseum som visar ett ändamålsenligt, livs levande forntidsarv som genom århundraden levt kvar i Ödenäs för fokets försörjning.
I fattiga bygder där åkermarken inte räckte till att försörja byns befolkning var det många orter som livnärde sig på olika hantverk.


I Ödenäs blev det bastabinne som nästan hela befolkningen ägnade sig åt.

Hela familjen hjälptes åt att binna (binda) kassar till försäljning. 


Man kunde själv åka på marknader och sälja sin slöjd. Eller sälja till uppköpare eller kanske vanligast lämna slöjdvaror till de lokala affärerna i utbyte mot livsmedel. Byteshandel - inga kontanter.